Nasıl Destek Oluyoruz?

Dinossi, sipariş tutarı, ayırmadan yaptığınız alışverişlerin bir kısmını AÇEV’ e aktararak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim hayatı olması için sizin adınıza yardım etmektedir.

AÇEV’ e isterseniz sizde bireysel destek’te bulunabilirsiniz.

AÇEV Ne Yapıyor Peki?

Çocuklar İçin

Ülkemizde, 0-6 yaş arası dilimdeki çocuk sayısı 9 milyona yakın… Bunlardan 4.9 milyonu en yoksul %40’lık dilimdeki hanelerde yaşıyor. 0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerin %71.5’i, babaların da en fazla %60.1’i ortaokul mezunu…
Biz AÇEV olarak, ihtiyaç sahibi nüfusu hedef alan Erken Çocukluk Eğitimi müdahaleleri ile, toplumsal eşitsizlikleri ve özellikle eşitsizliklerin nesiller arası geçişini azaltmak için çalışıyoruz. Yaşamdaki ilk yılların çocuğun geleceğinde belirleyici olduğu gerçeğinden hareketle, erken yaşlardaki çocuklara ve ebeveynlere yönelik eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Yüz yüze eğitimlerinin yanı sıra, internet ve mobil uygulamalar yoluyla da ve anne babalara ve okul öncesi öğretmenlerine eğitimlerimizi ulaştırıyoruz.

Anne Babalar İçin

Erken çocukluk dönemi, çocukların iyi yetişmesi için olağanüstü fırsatların olduğu bir dönem… Bu özel zaman diliminde anne-babaları tarafından desteklenen çocuklar, ileride daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler oluyor. Toplum olarak birlikte gelişmeye ve birlikte yaşamaya daha çok katkıda bulunuyor. Biz AÇEV olarak, farklı sosyoekonomik hedef kitlelere ve yaş gruplarına yönelik anne-baba eğitimlerimizle, çocuklarının gelişimine destek olmaları için ebeveynleri güçlendiriyoruz.

Kadınlar İçin

Günümüzde yetişkin okuryazarlığı; küreselleşmeye, iletişim teknolojisindeki ilerlemelere, ekonomik, siyasi ve sosyal dönüşümlere cevap verebilen becerilerin tümünü kapsıyor… Çevre bilincini, iş yeri, sağlık ve medya okuryazarlığını içeriyor.

AÇEV olarak biz de ülkemizde uzun yıllar okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmaları bu doğrultuda yeniden yapılandırdık.

2016 itibarıyla “Hayat Dolu Buluşmalar” adıyla geliştirdiğimiz program ile, genç kadınların güçlenmesi ve hayat içinde daha aktif olabilmeleri için çalışıyor, onları yeni becerilerle destekliyoruz.

AÇEV’ e DESTEK OLMAK İSTERMİSİN? https://www.acev.org/

Bize ulaşmak istermisin? https://www.dinossi.com/contact-us/