1 Als Dinossi Technology Limited Company ("Dinossi"), streven we ernaar om de privacy van onze leden die onze website gebruiken te beschermen om ervoor te zorgen dat onze gebruikers op een veilige en volledige manier gebruik kunnen maken van onze diensten. Dienovereenkomstig is dit Dinossi Privacybeleid ("Beleid") opgesteld om de persoonlijke gegevens van onze leden te verwerken in volledige overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 ("Wet") en om onze gebruikers in deze context te informeren. Het cookiebeleid van Dinossi.com is een integraal onderdeel van dit beleid.

Het doel van dit beleid is het bepalen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens die met Dinossi worden gedeeld door de leden/bezoekers/gebruikers van de Site (gezamenlijk aangeduid als de "Eigenaar van de Gegevens") tijdens de werking van de website www.Dinossi.com en mobiele applicatie (gezamenlijk aangeduid als de "Site") die door Dinossi wordt beheerd of door Dinossi wordt gegenereerd tijdens het gebruik van de Site door de Eigenaar van de Gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die worden verwerkt door Dinossi en die worden beschouwd als persoonsgegevens in overeenstemming met de wet zijn hieronder opgesomd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dekt de term "persoonsgegevens" de hieronder vermelde informatie in het kader van de bepalingen en voorwaarden van dit beleid.

Geloofsbrieven

Contactgegevens

Gebruikersinformatie

Transactiegegevens gebruiker

Procesbeveiligingsinformatie

Financiële informatie

Marketinginformatie

Informatie over beheer aanvragen/klachten

In overeenstemming met Artikel 3 en 7 van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens worden gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd zijn niet beschouwd als persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van voornoemde wet en worden verwerkingsactiviteiten met betrekking tot deze gegevens uitgevoerd zonder gebonden te zijn aan de bepalingen van dit Beleid.

Doeleinden van het verwerken van persoonlijke gegevens

Dinossi, persoonsgegevens verstrekt door de Data Eigenaar, registratie van het lidmaatschap en het aanmaken van een account en het bijhouden van de gegevens met betrekking hiertoe, zodat de Data Eigenaar kan profiteren van de diensten die worden aangeboden via de Site, het opsporen van systeemfouten en het bewaken van de prestaties en het verbeteren van de werking van de Site, onderhouds- en ondersteuningsdiensten en back-updiensten, met inbegrip van de doeleinden van het verstrekken van de producten en diensten die worden aangeboden door Dinossi, met inbegrip van de doeleinden van het verstrekken van onderhouds- en ondersteuningsdiensten en back-updiensten, de noodzakelijke werkzaamheden om de relevante personen te laten profiteren van de producten en diensten die worden aangeboden door Dinossi door de business units en de uitvoering van de relevante bedrijfsprocessen en de relevante personen van deze producten en diensten, de planning en uitvoering van de activiteiten die nodig zijn voor de aanbeveling en promotie van Dinossi aan de relevante personen door deze aan te passen aan hun gebruiksgewoonten en behoeften, het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden door de relevante bedrijfseenheden voor de realisatie van de commerciële activiteiten uitgevoerd door Dinossi en de uitvoering van de gerelateerde bedrijfsprocessen, het waarborgen van de juridische, technische en commercieel-business veiligheid van Dinossi en de personen met wie zij een zakelijke relatie heeft, en de planning en uitvoering van de commerciële en/of zakelijke strategieën van Dinossi.

Persoonsgegevens die verwerkt moeten worden in overeenstemming met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen en de doeleinden van de verwerking

In het kader van de uitdrukkelijke toestemming van de Data Eigenaar, kan Dinossi gegevens verwerken en delen met de hieronder genoemde partijen om de gebruikerservaring te verbeteren door het bijhouden van de bewegingen van de Data Eigenaren op de Site, het creëren van statistieken, profilering, direct marketing en remarketing, het creëren van promotionele suggesties die specifiek zijn voor de Data Eigenaar en deze doorsturen naar de Data Eigenaar en het gebruik van de gegevens verkregen in dit kader in alle soorten advertenties en materiële inhoud.

Overdracht van persoonlijke gegevens:

Dinossi kan de persoonlijke gegevens van de Data Eigenaar en de nieuwe gegevens verkregen door het gebruik van deze persoonlijke gegevens overdragen aan derden waarvan Dinossi profiteert van de diensten van Dinossi om te voldoen aan de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid, beperkt tot het doel van het verstrekken van dergelijke diensten. Dinossi kan delen met derden zoals outsourcing service providers, hosting service providers (hosting diensten), advocatenkantoren, onderzoeksbedrijven, callcenters, met inbegrip van degenen die SMS versturen om de ervaring van de Data Eigenaar te verbeteren (met inbegrip van verbetering en personalisatie), om de veiligheid van de Data Eigenaar te waarborgen, om frauduleus of ongeoorloofd gebruik op te sporen, om operationele evaluatie te onderzoeken, om fouten met betrekking tot Site diensten te elimineren en om een van de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid te bereiken.

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met Dinossi Teknoloji Limited Şirketi en Dinossi Teknoloji Limited Şirketi functionarissen, aandeelhouders, zakenpartners, leveranciers, wettelijk gemachtigde openbare instellingen en organisaties en wettelijk gemachtigde particuliere instellingen binnen het kader van de voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in artikel 8 en 9 van de Wet, en mogen naar het buitenland overgedragen worden binnen het kader van de procedures gespecificeerd in artikel 9 van de Wet en de besluiten van het College Bescherming Persoonsgegevens beperkt tot deze doeleinden.

Methode en rechtsgronden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld via de Site en elektronisch. Persoonsgegevens die om de bovengenoemde wettelijke redenen zijn verzameld, kunnen worden verwerkt en overgedragen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in artikel 5 en 6 van Wet nr. 6698 en dit Privacybeleid.

Rechten van de eigenaar van persoonsgegevens

Betrokkenen overeenkomstig artikel 11 van de Wet,

Om te weten of er persoonlijke gegevens over hen worden verwerkt of niet, en om informatie te vragen als hun persoonlijke gegevens worden verwerkt,

Om het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens te weten te komen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met hun doel, om de derde partijen te kennen aan wie persoonlijke gegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,

Om correctie van persoonsgegevens te verzoeken in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en om kennisgeving van de transactie in dit kader te verzoeken aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,

Hoewel de gegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet en andere relevante wetten, om de verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens te verzoeken in het geval dat de redenen voor de verwerking ervan verdwijnen en om kennisgeving te verzoeken van de transactie die binnen dit toepassingsgebied heeft plaatsgevonden aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,

Het heeft het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een resultaat ten nadele van de persoon zelf door analyse van de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen en om de vergoeding van de schade te eisen in geval van schade als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Verzoeken voor de uitoefening van dergelijke rechten kunnen worden ingediend door eigenaars van persoonlijke gegevens via de methoden die zijn gespecificeerd in het beleid inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens dat door Dinossi is opgesteld in het kader van wet nr. 6698 op www.Dinossi.com. Dinossi zal dergelijke verzoeken binnen dertig dagen afhandelen. Dinossi behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen boven het tarief (indien van toepassing) vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de verzoeken.

Cookiebeleid:

Als Dinossi Technology Limited Company ("Dinossi") werken we aan de bescherming van de privacy van de mensen die onze site gebruiken om ervoor te zorgen dat onze gebruikers veilig en volledig gebruik kunnen maken van onze diensten.

Zoals bij veel websites worden cookies gebruikt om persoonlijke inhoud en advertenties weer te geven aan bezoekers van www.Dinossi.com ("Site") en de mobiele applicatie (samen de "Site" genoemd), om analytische activiteiten binnen de site uit te voeren en om gebruiksgewoonten van bezoekers te volgen.

Dit Cookiebeleid is een integraal onderdeel van het Dinossi.com Privacybeleid.

Dinossi heeft dit Cookiebeleid ("Beleid") opgesteld om uit te leggen welke Cookies worden gebruikt op de Site en hoe gebruikers hun voorkeuren in dit verband kunnen beheren.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Dinossi, raden wij u aan het Dinossi Privacybeleid te lezen.

Wat is een koekje?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via browsers op uw apparaat of netwerkserver worden opgeslagen door de websites die u bezoekt. Cookies worden aangemaakt door servers die verbonden zijn aan de website die je bezoekt. Op deze manier kan de server herkennen wanneer de bezoeker dezelfde site bezoekt.

Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens over bezoekers zoals naam, geslacht of adres.

Welke cookies worden gebruikt?

Cookies kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun eigenaar, levensduur en beoogd gebruik:

Afhankelijk van de partij die de cookie plaatst, worden Site cookies en Third Party cookies gebruikt. Sitecookies worden gemaakt door Dinossi, terwijl cookies van derden worden beheerd door verschillende bedrijven die zakelijke partnerschappen hebben met Dinossi.

Sessiecookies en permanente cookies worden gebruikt afhankelijk van de tijd dat ze actief zijn. Terwijl sessiecookies worden verwijderd wanneer de bezoeker de Site verlaat, kunnen permanente cookies gedurende verschillende perioden op de apparaten van bezoekers blijven staan, afhankelijk van het gebruiksgebied.

Afhankelijk van de gebruiksdoeleinden worden op de Website technische cookies, verificatiecookies, targeting-/advertentiecookies, personalisatiecookies en analytische cookies gebruikt.

Waarom worden cookies gebruikt?

Op de Website worden cookies gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om de basisfuncties uit te voeren die nodig zijn voor de werking van de Site. Bijvoorbeeld, Dinossi.com leden mogen de producten in hun winkelmandje niet verliezen tijdens het winkelproces. Leden die zijn ingelogd hoeven hun wachtwoord niet opnieuw in te voeren wanneer ze verschillende pagina's van de Site bezoeken.

Het analyseren van de Site en het verbeteren van de prestaties van de Site. Bijvoorbeeld het integreren van de verschillende servers waarop de Site draait, het bepalen van het aantal bezoekers op de Site en de prestaties dienovereenkomstig aanpassen, of het voor bezoekers gemakkelijker maken om te vinden wat ze zoeken.

Om de functionaliteit van de Site te verhogen en gebruiksgemak te bieden. Bijvoorbeeld het delen naar sociale mediakanalen van derden via de Site, het onthouden van de gebruikersnaaminformatie of zoekopdrachten van de bezoeker die de Site bezoekt bij een volgend bezoek

Het uitvoeren van personaliserings-, targeting- en reclameactiviteiten. Bijvoorbeeld het weergeven van advertenties gekoppeld aan de interesses van bezoekers op de pagina's en producten die zij bekijken.

Hoe kunt u uw cookievoorkeuren beheren?

Dinossi hecht veel belang aan de mogelijkheid van gebruikers om hun voorkeuren te gebruiken voor hun persoonlijke gegevens. Het beheer van voorkeuren is echter niet mogelijk voor sommige Cookies die verplicht zijn voor de werking van de Site. We willen u er ook aan herinneren dat als sommige Cookies worden uitgeschakeld, verschillende functies van de Site mogelijk niet werken.

Informatie over hoe de voorkeuren met betrekking tot de op de Site gebruikte Cookies kunnen worden beheerd, is als volgt:

Bezoekers hebben de mogelijkheid om hun voorkeuren met betrekking tot cookies aan te passen door de browserinstellingen waarmee ze de Site bekijken te wijzigen. Als de gebruikte browser deze mogelijkheid biedt, is het mogelijk om de voorkeuren met betrekking tot cookies via de browserinstellingen te wijzigen. Hoewel dit kan variëren afhankelijk van de mogelijkheden die de browser biedt, hebben betrokkenen dus de mogelijkheid om het gebruik van cookies te voorkomen, om een waarschuwing te ontvangen voordat de cookie wordt gebruikt of om alleen bepaalde cookies uit te schakelen of te verwijderen. Hoewel de voorkeuren in dit opzicht variëren afhankelijk van de gebruikte browser, is het mogelijk om de algemene uitleg te raadplegen op https://www.aboutcookies.org/. Voorkeuren met betrekking tot cookies moeten mogelijk afzonderlijk worden ingesteld voor elk apparaat waarmee de bezoeker de Website bezoekt.

Klik hier om Cookies beheerd door Google Analytics uit te schakelen.

Klik hier om de gepersonaliseerde advertentie-ervaring van Google te beheren.

Als het gaat om cookies die door veel bedrijven worden gebruikt voor reclameactiviteiten, kunnen voorkeuren worden beheerd via Uw online keuzes.

Het instellingenmenu van het mobiele apparaat kan worden gebruikt om cookies op mobiele apparaten te beheren.

Welke rechten heb je?

In overeenstemming met artikel 11 van de Wet nr. 6698 inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunnen bezoekers Dinossi verzoeken om informatie over zichzelf,

Om te weten of er persoonlijke gegevens worden verwerkt,

Informatie opvragen als persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

Om het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens te weten te komen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met hun doel,

Weten aan welke derde partijen persoonlijke gegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,

Om correctie van persoonsgegevens te verzoeken in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en om kennisgeving van de transactie in dit kader te verzoeken aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,

Hoewel de gegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet en andere relevante wetten, om de verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens te verzoeken in het geval dat de redenen voor de verwerking ervan verdwijnen en om kennisgeving te verzoeken van de transactie die binnen dit toepassingsgebied heeft plaatsgevonden aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,

Bezwaar maken tegen het verkrijgen van een resultaat ten nadele van de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,

In geval van schade als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, vergoeding van de schade te eisen

heeft het recht

Dergelijke rechten zullen worden geëvalueerd en afgerond binnen 30 (dertig) dagen in ieder geval wanneer ze worden meegedeeld door de eigenaars van de persoonlijke gegevens door de methoden die zijn gespecificeerd in het beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens opgesteld door Dinossi in het kader van wet nr. 6698. Hoewel het essentieel is om geen kosten aan te rekenen voor de verzoeken, behoudt Dinossi zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen boven het tarief vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het toestemmings- en privacybeleid

Met haar privacybeleid ("Beleid") wil Dinossi haar gebruikers een gedetailleerde uitleg geven over de reikwijdte en doeleinden van het gebruik van Cookies en haar gebruikers informeren over hun Cookie-voorkeuren. In dit verband wordt aanvaard dat toestemming voor het gebruik van cookies wordt gegeven als de Cookie-informatiewaarschuwing op de Site wordt gesloten en het gebruik van de Site wordt voortgezet. Gebruikers behouden altijd de mogelijkheid om hun Cookie-voorkeuren te wijzigen.

Dinossi kan de bepalingen van het Beleid op elk moment wijzigen. Het huidige Beleid wordt van kracht op de datum waarop het op de Site wordt gepubliceerd.