Sopimukset

Jäsensopimus

Viimeisin päivitys: 16.9.2022

JÄSENSOPIMUS

1. SOPIMUSOSAPUOLET
1.1. Tämä loppukäyttäjän jäsenyyssopimus ("Sopimus") on tehty Dinossi Teknoloji Limited Şirketi (Dinossi), joka sijaitsee osoitteessa Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi No138/2 Kadıköy/İstanbul, ja Dinossi-käyttäjän ("Käyttäjä") välillä. Sopimuksessa Dinossia ja Käyttäjää kutsutaan erikseen "osapuoliksi" ja yhdessä "osapuoliksi". 

1.2. Tämä sopimus syntyy siten, että Käyttäjä merkitsee sähköisesti www.Dinossi.com -sivustolla tai Dinossi Mobiilisovelluksessa ("Dinossi") kohdan, jossa hän on lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen. 

2. SOPIMUKSEN OHJE
2.1. Tämän Sopimuksen kohteena ovat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat www.Dinossi.com -sivuston ja/tai Dinossi Mobile -sovelluksen käyttöä kirjojen, aikakauslehtien, e-kirjojen, sähköisten aikakauslehtien, elektronisten sarjakuvien ja muiden tuotteiden osalta, joita Käyttäjä haluaa hyötyä vastineeksi Dinossin maksamasta lisenssimaksusta.

2.2 Dinossi ylläpitää tätä sopimusta, ja se on aina käyttäjän saatavilla Dinossin verkkosivustolta tai sovelluksesta tai Jäsensopimuslinkin kautta. Sopimuksen solmimisen jälkeen Dinossi ilmoittaa Sopimuksen ehdot Käyttäjälle sähköpostitse.  

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
3.1. Kaikki Käyttäjän Dinossilta hankkima sisältö, kuvat ja muut tuotteet ovat Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa käyttää kyseistä sisältöä, kuvia ja muita tuotteita mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, eikä hän voi saada tuloja tai hyötyä näiden sisältöjen käytöstä.

3.2. Käyttäjälle tämän sopimuksen puitteissa myönnetyt oikeudet kuuluvat Käyttäjälle henkilökohtaisesti. Käyttäjä ei voi yksin tai kokonaisuutena siirtää, vuokrata tai muuten antaa kolmannen osapuolen käyttöön Sopimuksesta johtuvia oikeuksiaan ilman Dinossin kirjallista suostumusta. 

3.3. Käyttäjä hyväksyy, ilmoittaa ja sitoutuu käyttämään Dinossia lain mukaisesti. Mikäli käyttäjä suorittaa laillista, oikeudellista tai rikosoikeudellista vastuuta vaativan toimenpiteen Dinossia käyttämällä tai sen kautta tai auttaa kolmansia osapuolia millään tavalla tällaisen toimenpiteen suorittamisessa, Dinossi voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi ja kaikki oikeudet pidätetään.

3.4. Käyttäjä hyväksyy ja vakuuttaa, että hänelle myönnetään tällä sopimuksella vain yksinkertainen ja ei-yksinomainen käyttöoikeus ja että hänelle ei myönnetä muita immateriaalioikeuksia tai teollisoikeuksia. Käyttäjälle myönnetty yksinkertainen ja ei-yksinomainen käyttöoikeus antaa Käyttäjälle oikeuden päästä käsiksi, katsella ja käyttää kirjoja, e-kirjoja, sähköisiä aikakauslehtiä ja/tai sähköisiä sarjakuvia ja muita tuotteita vain tässä sopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja muut tekstit Dinossi antaa. Kyseinen käyttöoikeus rajoittuu tuotteen lukemiseen tai visuaaliseen tarkasteluun ja äänilähetysten osalta myös sen kuuntelemiseen. 

3.5. Käyttäjä Dinossiin sisältyvien kirjojen, e-kirjojen, sähköisten aikakauslehtien ja/tai elektronisten sarjakuvien ja muiden tuotteiden ja sisältöjen immateriaali- ja teolliset oikeudet kuuluvat Tekijöille, Tekijöillä oikeuksia käyttäville kolmansille osapuolille, kustantajille, Dinossille , Dinossi-sisällön ja -median tarjoajat (" "Oikea omistaja") hyväksyy olevansa tietoinen siitä, että se kuuluu kolmansille osapuolille, mukaan lukien Dinossi, ja sitoutuu käyttämään Dinossi-sisältöä näissä puitteissa. 

3.6. Käyttäjä Dinossi voi ladata hankkimansa sisällön Oikeuksien haltijan sisällössä sallimaan määrään ja tyyppisiin laitteisiin ja/tai käyttää sisältöä tällaisella määrällä ja tyyppisillä laitteilla tässä sopimuksessa määrättyjen oikeuksien ja velvoitteiden puitteissa. . 

3.7. Käyttäjä ei voi missään olosuhteissa antaa Dinossin kautta hankittua sisältöä, kuvia ja muita tuotteita muiden saataville suoraan tai välillisesti. Käyttäjä Dinossi ei saa julkaista, katsella, kuunnella tai lukea hankkimaansa sisältöä, kuvia ja muita tuotteita julkisilla alueilla.

3.8. Käyttäjän Dinossilta hankkiman sisällön, kuvien ja muiden tuotteiden immateriaalioikeuksien määräysvalta kuuluu Oikeudenhaltijoille, ja kyseinen sisältö esitetään Käyttäjälle vain visuaalisesti. Käyttäjä ei saa kopioida, jäljentää, myydä, muokata, julkaista, välittää tai levittää kyseistä sisältöä, kuvia ja muita tuotteita millään tavalla, poistaa tai piilottaa teoksen Oikeudenomistajien tekijänoikeuksiin viittaavia merkkejä ja brändejä, luoda johdannaisia tai käsiteltyjä teoksia, mukauttaa tai kääntää, ei voi kääntää sisältöä tai muuten loukata Teoksen tekijän ja/tai julkaisijan oikeuksia tai avustaa kolmatta osapuolta näiden toimien suorittamisessa.

3.9. Dinossin käytön edellyttämät tekniset ominaisuudet löytyvät Dinossin verkkosivuilta ja mobiilisovelluksesta. Käyttäjän vastuulla on toimittaa Dinossin käyttöön tarvittavat tietokone- ja viestintälaitteet sekä muut tekniset pätevyydet. Dinossi ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjällä on laitteiston yhteensopivuusongelma tai käyttäjä ei ole toimittanut tarvittavia teknisiä tietoja Dinossille. Vastuu kolmansilta osapuolilta käyttäjän tällaisista toimista johtuvien vahinkojen korvaamisesta kuuluu yksinomaan Käyttäjälle, ja Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista oikeudellisista, oikeudellisista, rikosoikeudellisista kanteista ja menettelyistä.

3.10. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei millään tavalla estä kolmansien osapuolten pääsyä Dinossiin tai muihin Dinossi-palveluihin eikä käytä Dinossia tavalla, joka voi vahingoittaa kolmansien osapuolten tietokoneita, laitteita tai verkkoja. Käyttäjä ei saa ryhtyä toimiin, jotka estäisivät pääsyn Dinossin palveluihin, sivustoihin, ohjelmistoihin, tietoihin tai sen sisältöön tai mediatoimittajiin tai muuten vahingoittaisivat niitä. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, jotka aiheutuvat Dinossille tai kolmansille osapuolille tämän artiklan vastaisesta käyttäytymisestään.

4. Dinossi OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
4.1. Dinossi voi tehdä muutoksia Dinossin sisältöön, kuviin ja tuotteisiin, poistaa ne kokonaan ja muuttaa niiden ominaisuuksia ja alustoja milloin tahansa yksipuolisesti ja ilman syytä. Käyttäjä ei voi vaatia Dinossilta vastuuta Dinossin sisältöön, kuviin ja tuotteisiin tehdyistä muutoksista.

4.2. Dinossi voi keskeyttää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Dinossiin pysyvästi tai tilapäisesti, yksipuolisesti ja ilman syytä tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tai teknisten ongelmien vuoksi. Tästä tilanteesta johtuen Käyttäjä ei voi vedota Dinossin vastuuseen. Dinossi voi yksipuolisesti sulkea tilit, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, ilman syytä. Mikäli Dinossi havaitsee, että käyttäjän tiliä käytetään tämän Sopimuksen vastaisesti, se pidättää itsellään oikeuden irtisanoa tämä sopimus ja rajoittaa tai estää kokonaan käyttäjän pääsyn tililleen. 

4.3. Dinossin mainosten ja muiden promootioiden määräysoikeus kuuluu yksinomaan Dinossille ja Dinossin valtuuttamille organisaatioille.

4.4. Dinossi voi myöhemmin maksaa Dinossi-käyttöoikeuden, jonka Käyttäjä on saanut maksutta, yksipuolisesti ja ilman ennakkoilmoitusta. Tässä tapauksessa Käyttäjän Dinossin käytön jatkaminen riippuu käyttöoikeusmaksun maksamisesta. 

4.5. Dinossi suojaa käyttäjän henkilötietoja, jotka Dinossi on saanut tämän sopimuksen solmimisen ja täytäntöönpanon aikana tai käyttäessään Dinossia tämän sopimuksen artiklan 6, Dinossin tiedotteen henkilötietojen suojasta ja yksityisyydestä sekä henkilötietosuojalain puitteissa. nro 6698. 

5. VASTUU
5.1. Dinossi ei ole vastuussa mistään ongelmista tai vahingoista, joita voi syntyä Dinossi-verkkosivustoa ja mobiilisovellusta käytettäessä ja kun Käyttäjä hyötyy Dinossin sisällöstä ja tuotteista.

5.2. Dinossi ei takaa, että Dinossi-verkkosivusto ja -sovellus tarjoavat keskeytymätöntä palvelua, että se on/tulee olemaan virheetön, että se toimii tietyllä tasolla, että verkkosivustoa tai sovellusta käyttämällä saavutetaan tiettyjä tuloksia tai että soveltuvat Käyttäjän aiottuun käyttöön. Dinossi ei takaa minkään sisältämän sisällön tai tiedon tieteellistä tarkkuutta. 

5.3. Dinossi ei vastaa mistään vahingoista, tietojen katoamisesta tai muista vahingoista, joita voi aiheutua Käyttäjän tietokoneille, ohjelmistoille, laitteistoille ja verkoille Dinossi-sisällön tai Käyttäjän ja/tai käyttäjän käyttämien laitteiden ja/tai laitteistojen ja/tai sovellusten vuoksi. käyttäjä. Käyttäjä ei voi vedota Dinossin vahingonkorvausvelvollisuuteen, joka johtuu jostakin tässä kohdassa mainituista tilanteista.

5.4. Dinossi ei ole vastuussa mistään Oikeudenhaltijoiden tekijän- ja omistusoikeuksien loukkauksista, jotka johtuvat Dinossin tai sen sisältämän sisällön, kuvien ja tuotteiden käytöstä Käyttäjän toimesta, eikä näistä loukkauksista aiheutuvista vahingoista. 

5.5. Dinossi ei vastaa teknisistä syistä johtuvista virheistä, jotka ilmenevät tuote-, hinta- ja ominaisuuspäivitysten aikana. Dinossi ei ole vastuussa vahingoista, joita käyttäjälle saattaa aiheutua Dinossi-versiopäivityksistä. 

5.6. Dinossi ei ole vastuussa suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, joita voi aiheutua kolmansille osapuolille tai yleisölle, koska Käyttäjä on käyttänyt Dinossia laittomasti tai mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen.

5.7. Mikäli Dinossi korvaa vahingot jollakin tavalla, tulee osapuolena oikeudenkäyntiin tai kärsii muulla tavalla vahinkoa tässä sopimuksessa Käyttäjän vastuulla olevista seikoista johtuen, Käyttäjä korvaa Dinossille sen vahingot. 

5.8. Jäsenten www.Dinossi.com ilmoittamat, kirjoittamat ja käyttämät ideat ja ajatukset ovat täysin jäsenten omia henkilökohtaisia mielipiteitä ja ne sitovat mielipiteen omistajaa. Näillä näkemyksillä ja ajatuksilla ei ole kiinnostusta tai yhteyttä Dinossiin. Dinossi ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita kolmansille osapuolille voi aiheutua jäsenen esittämien ajatusten ja mielipiteiden johdosta, tai vahingoista, joita jäsen voi kärsiä kolmansien osapuolten esittämien ajatusten ja mielipiteiden johdosta.

5.9. Tapauksissa, joissa Dinossi on vastuussa Dinossista, mukaan lukien asiat, joissa Dinossin vastuu on rajoitettu tämän Sopimuksen mukaan, Dinossin vastuu kolmansia osapuolia ja Käyttäjää kohtaan rajoittuu Käyttäjän Dinossille maksamaan lisenssimaksuun. 

6. TIETOSUOJA- JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAKÄYTÄNTÖ
6.1. Käyttäjä vakuuttaa, että hän on lukenut henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä koskevan tiedonannon ja että hänelle on kerrottu henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja ehdoista määritetyssä laajuudessa ja ehdoissa ja että hän hyväksyy ne.

6.2. Dinossin tiedotus henkilötietojen suojasta ja yksityisyydestä katsotaan osaksi tätä sopimusta. Käyttäjä pääsee käsiksi Dinossin henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä koskeviin tietoihin linkistä www.Dinossi.com/privacy ja hyötyä tässä luetelluista oikeuksista. Dinossi voi tehdä yksipuolisia muutoksia Dinossin henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä koskevaan tiedotteeseen milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Käyttäjän henkilötietolain nro 6698 mukaisia oikeuksia. 

7. MUUTOKSET HENKILÖTIETOJEN SUOJASTA JA YKSITYISYYDEN SUOJASTA KOSKEVAT TIEDOTILMOITUKSESSA
7.1. Dinossilla on mahdollisuus tehdä yksipuolisia muutoksia henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä koskevaan tiedonantoon. Käyttäjälle tiedotetaan kyseisistä muutoksista Dinossin verkkosivuilla/sovelluksessa ja myös Dinossi tiedottaa hänelle. Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevaan tiedotteeseen tehdyt muutokset astuvat voimaan, kun Käyttäjälle on toimitettu muutoksista tarvittavat oikeudelliset tiedot ja Käyttäjä hyväksyy kyseiset muutokset sähköisesti. Jos Käyttäjä vastustaa tällaisia muutoksia, Dinossi voi kokonaan tai osittain estää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Dinossiin tai irtisanoa sopimuksen.

8. SOPIMUKSEN KESTO
8.1. Tämä Sopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi heti, kun Käyttäjä hyväksyy sopimuksen sähköisesti.

9. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
9.1. Osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä 15 (viisitoista) päivää etukäteen ilman syytä ja ilman korvausvelvollisuutta. Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen noudattamalla Dinossin verkkosivuilla (www.Dinossi.com) ja mobiilisovelluksessa olevia ohjeita. Dinossi voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse. Ennen Sopimuksen päättymistä syntyneet osapuolten oikeudet pidätetään.

9.2. Jos todetaan, että Käyttäjä käyttää Dinossia laittomasti ja/tai laittomiin tarkoituksiin, Dinossilla on oikeus välittömästi estää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä tililleen ja irtisanoa tämä sopimus sekä peruuttaa Käyttäjälle tällä sopimuksella myönnetty käyttöoikeus ilman ennakkoilmoitus ja vaatia vahingonkorvausta Käyttäjältä. Mikäli sopimus irtisanotaan tästä tai muusta perustellusta syystä, osapuolet varaavat oikeuden vaatia korvausta. 

9.3. Ylivoimaisen esteen, kuten luonnonkatastrofin, sodan, maanjäristyksen, tulvan, tulipalon, lakon, infrastruktuurin ja internetin vikojen ja töiden, sähkökatkoksen, korvausta ei voida vaatia tapauksissa, joissa osapuolet eivät pysty täyttämään velvoitteitaan tai täyttämään ne myöhässä tai puutteellisesti , ja elleivät nämä tilanteet ylitä kohtuullista aikaa, tämän sopimuksen artikla 9.1 . Sitä ei pidetä oikeutettuna syynä artiklan soveltamisalaan. 

9.4 Tämän Sopimuksen päättyessä Käyttäjä hyväksyy, ilmoittaa ja sitoutuu tuhoamaan kaiken Dinossin kautta hankitun sisällön, kuvat ja muut tuotteet sekä poistamaan ne kaikista käytetyistä laitteista ja tallennuslaitteista, mikäli Dinossi niin pyytää. 

10. PÄIVITYS JÄSENTIEDOT
10.1 Mikäli ilmoitetuissa yhteystiedoissa tai yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjä voi tehdä tarvittavat järjestelyt kirjautumalla käyttäjätililleen Dinossin verkkosivustolta tai sovelluksesta.

11. YKSITYISYYDEN SUOJA
11.1. Jos käyttäjä saa luottamuksellisia tietoja jostakin oikeudenhaltijasta, joko Dinossin käyttötarkoituksiin tai sen ulkopuolella, tämän sopimuksen solmimisen tai täytäntöönpanon aikana, Käyttäjä hyväksyy, ilmoittaa ja sitoutuu olemaan jakamatta tai paljastamatta näitä luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille millään tavalla.

12. AJOkortti
Henkilöt, jotka eivät ole täysin päteviä, eivät voi tulla tämän sopimuksen osapuoliksi.

13. Osapuolet hyväksyvät ja vakuuttavat, että Dinossi ja kaikki Dinossille kuuluvat tietokonetiedostot pidetään ainoana ja todellisena yksinomaisena todisteena siviiliprosessilain 287 artiklan mukaisesti ja että mainitut tallenteet muodostavat todistelusopimuksen.

14. KOLMANSEN OSAPUOLEN SUORITTAMA SIIRTO JA VELAN SUORITTAMINEN
14.1. Käyttäjä ei voi siirtää tästä sopimuksesta johtuvia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle. 

14.2. Dinossi voi harkintansa mukaan antaa tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen kolmansille osapuolille. 

15. VOIMASSAOLO
15.1. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi, se ei rajoita Sopimuksen muita ehtoja ja Sopimus pysyy voimassa muine ehdoineen. 

15.2. Lukuun ottamatta tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja tapauksia, jompikumpi tai molemmat osapuolet eivät käytä tai lykkää tästä sopimuksesta johtuvaa oikeutta tai sulkee silmänsä toisen osapuolen sopimusrikkomukselta tai sen määräyksen soveltamiselta eri tavalla tarkoittaa, että osapuolet luopuvat tästä sopimuksesta johtuvista oikeuksistaan tai esittävät vaatimuksia, joita ei tulkita tämän määräyksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi. 

Dinossi Technology Limited Company (Dinossi)

Onko sinulla kysyttävää?

Tule ja ota yhteyttä supersankareista koostuvaan asiakaspalveluumme

Luokat 0 Toivelista 0 Vertailla Tili

Siparişini Öylece Bırakıyordun Dimi :)

Alışverişini tamamladığını fark ettik. :( Bu duruma üzüldük. Senin için güzel bir süprizimiz olabilir, istersen aşağıya mail adresini yaz ve gönder bir kaç dakika sonra mail kutunu kontrol et, sepetindeki ürünler için sana sevimli hediyemizi bekle deriz :=)
Ostoskärry (0)

Laukkusi on tyhjä

Älä jää paitsi mahtavista tarjouksista! Aloita ostokset tai kirjaudu sisään nähdäksesi lisätyt tuotteet.

Osta Uutta Kirjaudu sisään
Päävalikko