Sopimukset

Selvennysteksti henkilötietojen suojaamisesta

Viimeisin päivitys: 11. toukokuu 2023

Dinossi Technology Limited Companyna ("Dinossi" tai "Yhtiö"); Henkilötietojesi yksityisyys ja turvallisuus ovat yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme. Tässä yhteydessä haluamme ilmoittaa sinulle henkilötiedoistasi täyttääksemme henkilötietolain nro 6698 (”KVKK”) 10 §:stä johtuvan tiedonantovelvollisuutemme. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka tunnistavat tai tunnistavat henkilöllisyytesi. Dinossin käsittelemät henkilötietosi, käsittelyn tarkoitukset, vastaanottajaryhmät, joille ne voidaan siirtää, keräystapa, laillinen syy ja oikeutesi kyseisiin henkilötietoihin on lueteltu alla.

A- JÄSENEMME

1- Mitä henkilötietoja Dinossi käsittelee?

"Jäseniksi" määritellään henkilöt, jotka hyväksyvät Dinossi-alustalla jäsenyysehdot, kirjautuvat sisään verkkosivustolta tai mobiililaitteisiin asennetusta sovelluksesta ja seuraavat ja/tai ostavat tuotteita alustalla. Jos sinusta tulee Dinossi-alustan jäsen, alla olevia henkilötietojasi voidaan käsitellä.

• Henkilötietosi: nimesi, sukunimesi, sukupuoli- ja ikätietosi, TR-tunnus (käsitellään lainsäädännön mukaisesti vain, jos ostat tiettyjä tuoteryhmiä).
• Yhteystietosi: matkapuhelinnumerosi, toimitusosoitteesi, sähköpostiosoitteesi,
• Asiakkaan tapahtumatietosi: tilauksesi ja laskusi tiedot, toimitustapahtumasi tiedot, ostoksesi tapahtumahistoriatiedot, pyyntösi ja valituksesi tiedot, tiedot, jotka jaat henkilökohtaisesti kommenteissasi ja kysymyksissäsi, jos kommentoit ja/tai kysyt kysymyksiä tuotteet alustalla Dinossi-assistentin kanssa Tietoa chat-kanavan kautta käytyjen keskustelujen sisällöstä,
• Tapahtuman suojaustiedot: IP-osoitetiedot, salasana- ja salasanatiedot, evästetiedot,
• Oikeudelliset tapahtumatietosi: tiedot kirjeenvaihdossa valtuutettujen henkilöiden, laitosten ja organisaatioiden kanssa, tiedot oikeusjuttuja ja täytäntöönpanoa koskevissa tiedostoissa, oikeudellisia tietojasi koskevat tiedot,
• Äänitallennetiedot: äänitallenne, jos soitat puhelinkeskukseen.

2- Mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja keruumenetelmät?

Henkilöllisyytesi, yhteystietosi ja asiakastapahtumatietosi; Sopimussuhteemme puitteissa se kerätään ja käsitellään automaattisesti sähköisesti sinulta, mobiilisovellukselta tai verkkosivustolta seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Talous- ja kirjanpitoprosessien toteuttaminen ja auditointi,
• Yhtiön liiketoiminnan toteuttaminen ja valvonta,
• Laskutusprosessien suorittaminen,
• Logistiikan, rahtitoiminnan ja toimitusprosessien seuranta,
• Ostosten tekeminen verkkosivuston/mobiilisovellusten kautta ja tapahtuman tekevän henkilön henkilöllisyystietojen vahvistaminen,
• Jos annat nimenomaisen suostumuksesi, käyttää sitä erilaisissa markkinointi- ja mainontatoimissa, tarjota sinulle parempi ostokokemus ja toteuttaa tyytyväisyyttäsi lisääviä toimintoja, erityisesti tarjoamalla sinulle mieltymystesi mukaisia tuotteita,
• lisätä asiakastyytyväisyyttä, tunnistaa alustalla ostoksia tekeviä asiakkaita ja käyttää heitä asiakasympäristön analysoinnissa, toteuttaa toimintoja Yhtiömme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi,
• Strategisten analyysien tekeminen,
• Viestintätoimintojen toteuttaminen,
• Tuotteiden tarjoaminen, joista saatat olla kiinnostunut kiinnostuksesi huomioon ottaen,
• Tiedottaminen ja tarvittavien tietojen toimittaminen alustamme kautta tehtyjen sopimusten ehdoista, nykytilasta ja päivityksistä etämyyntisopimuksen ja kuluttajansuojalain asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti,
• Jos sinulla on nimenomainen suostumus, antaa sinulle tietoa Dinossin kehityksestä, mahdollisuuksista ja innovaatioista,
• Verkkosivustolla ja/tai mobiilisovelluksissa ostoksia tekevien asiakkaiden tunnistamiseen tähtäävien toimien toteuttaminen, niiden hyödyntäminen asiakasympäristöanalyysissä ja tässä yhteydessä kyselyjen tekeminen sähköisessä ja/tai fyysisessä ympäristössä sopimusorganisaatioiden kautta,
• Arvioimme tuotteitamme ja palveluitamme koskevia pyyntöjäsi, valituksiasi ja ehdotuksiasi,
• Varmistaa, että saat tietoa tuotteista,
• Tavaroille ja palveluille myynnin jälkeisten tukipalvelujen toteuttaminen,
• Tietoturvaprosessien toteuttaminen,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Lakiasioiden seuranta ja hoitaminen,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, julkisille laitoksille ja organisaatioille.

Tapahtuman suojaustietosi; Sopimussuhteemme puitteissa se kerätään ja käsitellään automaattisesti sähköisesti sinulta, mobiilisovellukselta tai verkkosivustolta seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Yhtiön liiketoiminnan toteuttaminen ja valvonta,
• Ostosten tekeminen verkkosivuston/mobiilisovellusten kautta ja tapahtuman tekevän henkilön henkilöllisyystietojen vahvistaminen,
• Jos annat nimenomaisen suostumuksesi, käyttää sitä erilaisissa markkinointi- ja mainontatoimissa, tarjota sinulle parempi ostokokemus ja toteuttaa tyytyväisyyttäsi lisääviä toimintoja, erityisesti tarjoamalla sinulle mieltymystesi mukaisia tuotteita,
• lisätä asiakastyytyväisyyttä, tunnistaa alustalla ostoksia tekeviä asiakkaita ja käyttää heitä asiakasympäristön analysoinnissa, toteuttaa toimintoja Yhtiömme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi,
• Tietoturvaprosessien toteuttaminen,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

lailliset tapahtumatietosi; Sopimussuhteemme puitteissa se kerätään ja käsitellään automaattisesti sähköisesti sinulta, mobiilisovellukselta ja verkkosivustolta seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Yhtiön liiketoiminnan toteuttaminen ja valvonta,
• Arvioimme tuotteitamme ja palveluitamme koskevia pyyntöjäsi, valituksiasi ja ehdotuksiasi,
• Tietoturvaprosessien toteuttaminen,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Lakiasioiden seuranta ja hoitaminen,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

Äänitallennetietosi; Jos otat yhteyttä puhelinkeskukseen, se kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Viestintätoimintojen toteuttaminen,
• Toimien tekeminen paremman ostokokemuksen tarjoamiseksi ja tyytyväisyyden lisäämiseksi, erityisesti järjestämällä kampanjoita ja tarjoamalla sinulle mieltymystesi mukaisia tuotteita,
• Toteuttaa yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Tuotteiden tarjoaminen, joista saatat olla kiinnostunut kiinnostuksesi huomioon ottaen,
• Tiedottaminen ja tarvittavien tietojen toimittaminen alustamme kautta tehtyjen sopimusten ehdoista, nykytilasta ja päivityksistä etämyyntisopimuksen ja kuluttajansuojalain asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti,
• Jos sinulla on nimenomainen suostumus, antaa sinulle tietoa Dinossin kehityksestä, mahdollisuuksista ja innovaatioista,
• Verkkosivustolla ja/tai mobiilisovelluksissa ostoksia tekevien asiakkaiden tunnistamiseen tähtäävien toimien toteuttaminen, niiden hyödyntäminen asiakasympäristöanalyysissä ja tässä yhteydessä kyselyjen tekeminen sähköisessä ja/tai fyysisessä ympäristössä sopimusorganisaatioiden kautta,
• Arvioimme tuotteitamme ja palveluitamme koskevia pyyntöjäsi, valituksiasi ja ehdotuksiasi,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Lakiasioiden seuranta ja hoitaminen,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

3- Mikä on laillinen syy henkilötietojesi käsittelyyn?

Dinossi, "Mitä henkilötietojasi Dinossi käsittelee?" Otsikon alla olevia henkilötietojasi käsitellään edellä mainittuihin tarkoituksiin perustuen KVKK:n 5, 8 ja 9 §:ssä määriteltyihin ja alla mainittuihin lainmukaisuussyihin.

• Oikeudellisen syyn perusteella, että se on selvästi määrätty yhtiöömme sovellettavassa lainsäädännössä, erityisesti laissa sähköisen kaupankäynnin asetuksesta nro 6563, Turkin kauppalaissa nro 6102, Turkin rikoslaissa nro 5237 ja kuluttajansuojalaki nro 6502; Lainsäädännöstä johtuvien velvoitteidemme täyttäminen, erityisesti yritysalustalla tapahtuvan toiminnan turvallisuuden varmistamiseen tähtäävä toiminta, tietoturvaprosessien toteuttaminen, toiminnan lainmukainen toteuttaminen,
• Perustuu oikeudelliseen syystä, miksi henkilötietojasi on tarpeen käsitellä, edellyttäen, että se liittyy suoraan sopimuksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon; Alustallamme tehtyjen sopimusten solmiminen kuluttajansuojalain asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti, kuten etämyyntisopimukset, ostojenne toteuttaminen, yrityksen liiketoiminnan suorittaminen ja tilintarkastus, seuranta toimitusprosessit, vastaaminen tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviin pyyntöihisi, valituksiin ja ehdotuksiin, talous- ja kirjanpitoprosessien toteuttamiseen ja tarkastukseen, viestintätoimintojen toteuttamiseen,
• Perustuu lakiin, jonka mukaan yrityksemme on lainmukaisten velvoitteidensa täyttäminen; Yhtiömme alaisen ja/tai toimivaltaisten viranomaisten julkaiseman johdettuun lainsäädäntöön sisältyvissä päätöksissä, ohjeissa ja ohjeissa määriteltyjen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, erityisesti etäsopimusmääräys ja sähköisen palvelun palveluntarjoajia ja välittäjäpalveluntarjoajia koskeva asetus. Kauppa ja tiedottaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja järjestöille Lainmukaisen toiminnan varmistaminen, lakiasioiden seuranta ja hoitaminen, talous- ja kirjanpitoasioiden hoitaminen,
• Perustuu siihen oikeudelliseen perusteeseen, että tietojen käsittely on pakollista oikeuden perustamiseksi, harjoittamiseksi tai suojaamiseksi; Oikeudellisten ja riita-asioiden hoitaminen,
• Perustuu lakiin, jonka mukaan tietojen käsittely on pakollista yrityksemme oikeutettujen etujen vuoksi edellyttäen, että se ei loukkaa perusoikeuksia ja -vapauksia; Toteuttaaksemme yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Laillisen syyn perusteella, että sinulla on nimenomainen suostumus; Henkilötietojen siirto ulkomaille.

4- Kenelle ja mistä syystä Dinossi siirtää henkilötietojasi?

Yrityksemme huolehtii henkilötietojesi käsittelystä "tarve tietää" ja "tarve käyttää" -periaatteiden mukaisesti, varmistaen tarvittavan tiedon minimoinnin sekä ryhtymällä tarvittaviin teknisiin ja hallinnollisiin turvatoimiin. Koska liiketoiminnan harjoittaminen tai valvonta, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja digitaalisten infrastruktuurien toiminta edellyttävät jatkuvaa tiedonkulkua eri sidosryhmien kanssa, meidän on siirrettävä käsittelemämme henkilötiedot kolmansille osapuolille tiettyjä tarkoituksia varten. Lisäksi on erittäin tärkeää, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajan tasalla, jotta voimme täyttää sopimus- ja lakisääteiset velvoitteemme täysin ja asianmukaisesti. Tätä varten meidän on tehtävä yhteistyötä erilaisten liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Henkilötietosi, markkinapaikkatoiminnan toteuttaminen, tilaamiesi tuotteiden toimitusprosessien suorittaminen, prosessejasi koskevien avun ja tukipyyntöjesi hallinta, kokemuksesi ja tyytyväisyytesi lisäämiseen tähtäävien toimien toteuttaminen, kehitys- ja tehostamistoimien suorittaminen yrityksemme tarjoamia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat sinulle paremman ostokokemuksen ja tarvittavassa laajuudessa ensisijaisesti tyytyväisyyttäsi lisäävien toimintojen suorittamiseen, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, tietoturvan varmistamiseen, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen ja rajoittuen tämän tietotekstin toisessa artiklassa määriteltyihin tarkoituksiin:

Oikeudellisten syiden perusteella, että yhtiöämme koskevassa lainsäädännössä on selkeästi määrätty, että se on pakollista sen laillisen velvoitteen täyttämiseksi ja että se on välttämätöntä sopimuksen solmimisen tai täytäntöönpanon kannalta;

• tuotteen myyjän ja palveluntarjoajan kanssa ostoprosessien suorittamiseksi,
• Logistiikan suorittamiseksi ja toimitusprosessien seuraamiseksi sinä ja/tai henkilö, jonka puolesta tuote toimitetaan, jaetaan ostetun tuotteen myyjän, rahtiyritysten ja yksityisten kuriirien kanssa,
• Liikekumppaneidemme, ostetun tuotteen myyjän, konsulttien ja palveluntarjoajien, pankkien, talousneuvojien kanssa laskutusprosessien suorittamiseksi,
• Liikekumppaneiden ja muiden palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat puhelinpalveluita tavaroiden ja palveluiden myyntiin sekä myynnin jälkeisten tukipalvelujen tarjoamiseen,
• Liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat palveluita laadunvalvonnan, valitustenhallinnan ja palvelujen riskianalyysin alalla,
• Asianmukaisten liikekumppaneiden, konsulttien ja palveluntarjoajien, pankkien ja talousneuvojien kanssa talous- ja kirjanpitoprosessien hallintaan, riskien havaitsemiseen ja arviointiin sekä petosten ehkäisyyn,
• E-laskun liikekumppanin kanssa lähettää asiakkaan e-lasku sähköisesti; Rahti- ja kuriiriyhtiöiden, liikekumppaneiden kanssa, jotka tarjoavat yksityisiä integraattoreita, riippumatonta auditointia, tulli-, talousneuvonta-/kirjanpitopalveluita fyysisten sopimusten tai laskujen toimittamiseksi,
• Verovirastojen kanssa verovelvoitteiden täyttämiseksi ja Turkin tasavallan valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa laskujen ja perintäkuittien jakamiseksi verotarkastusten aikana,
• Liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat, operoivat tai tarjoavat palveluja IT-infrastruktuurillemme,
• Liikekumppaneidemme kanssa, jotka tarjoavat palveluita riskienhallinnan ja taloudellisen raportoinnin prosessien alalla,

Oikeudellisten syiden perusteella, että tietojenkäsittely on pakollista oikeuden perustamiseksi, käyttämiseksi tai suojaamiseksi, että se on selkeästi määrätty yhtiöämme koskevassa lainsäädännössä ja että se on pakollista sen laillisen velvoitteen täyttämiseksi;

• Lakimiesten, tilintarkastajien, digitaalisten oikeuslääketieteen asiantuntijoiden, kyberturvallisuuskonsulttien, verokonsulttien ja muiden kolmansien osapuolten ja liikekumppaneiden kanssa, joilta saamme konsultointia ja palveluita lakisääteisten velvoitteiden puitteissa,
• Valtuutettujen julkisten laitosten ja organisaatioiden, kuten sääntely- ja valvontalaitosten, tuomioistuinten ja täytäntöönpanovirastojen kanssa,
• Se voidaan jakaa muiden julkisten laitosten tai organisaatioiden kanssa, joilla on oikeus pyytää henkilötietojasi, kotimaisille ja/tai ulkomaisille tytäryhtiöillemme, tavarantoimittajillemme, liikekumppaneillemme, sopimuspankeille ja kolmansille osapuolille, joilta ostamme tuotteita tai palveluita.

B- VIERASJÄSENEMME

1- Mitä henkilötietoja Dinossi käsittelee?

Ihmiset, jotka seuraavat ja/tai ostavat tuotteita alustalla olematta Dinossi-alustan jäseniä, määritellään "vierasjäseniksi". Alla olevia henkilötietojasi käsitellään, kun käytät Dinossi-alustaa vierasjäsenenä ja teet ostoksia.

• Henkilötietosi: nimesi, sukunimesi,
• Yhteystietosi: matkapuhelinnumerosi, toimitusosoitteesi, sähköpostiosoitteesi,
• Asiakkaan tapahtumatiedot: tilaus ja tiedot, laskutiedot, toimitustapahtumatiedot, ostoksia koskevat tapahtumahistoriatiedot, pyyntö- ja valitustiedot,
• Tapahtuman suojaustiedot: IP-osoitetiedot, evästetiedot,
• Oikeudelliset tapahtumatietosi: tiedot kirjeenvaihdossa valtuutettujen henkilöiden, laitosten ja organisaatioiden kanssa, tiedot oikeusjuttuja ja täytäntöönpanoa koskevissa tiedostoissa, oikeudellisia tietojasi koskevat tiedot,
• Äänitallennetiedot: Anna äänitallenne, jos soitat puhelinkeskukseen.

2- Mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja keruumenetelmät?

Henkilöllisyytesi, yhteystietosi ja asiakastapahtumatietosi; Se kerätään ja käsitellään automaattisesti sähköisesti sinulta henkilökohtaisesti, mobiilisovelluksesta tai verkkosivustolta seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Talous- ja kirjanpitoprosessien toteuttaminen ja auditointi,
• Yhtiön liiketoiminnan toteuttaminen ja valvonta,
• Logistiikan toteuttaminen ja toimitusprosessien seuranta,
• Ostosten tekeminen verkkosivuston/mobiilisovellusten kautta ja tapahtuman suorittajan henkilöllisyystietojen vahvistaminen,
• Toteuttaa yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Strategisten analyysien tekeminen,
• Viestintätoimintojen toteuttaminen,
• Tiedottaminen ja tarvittavien tietojen toimittaminen alustamme kautta tehtyjen sopimusten ehdoista, nykytilasta ja päivityksistä etämyyntisopimuksen ja kuluttajansuojalain asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti sekä jäsensopimuksen solmiminen,
• Arvioimme tuotteitamme ja palveluitamme koskevia pyyntöjä, valituksia ja ehdotuksia,
• Tavaroille ja palveluille myynnin jälkeisten tukipalvelujen toteuttaminen,
• Tietoturvaprosessien toteuttaminen,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Lakiasioiden seuranta ja hoitaminen,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

Tapahtuman suojaustietosi; Se kerätään ja käsitellään automaattisesti sähköisesti sinulta henkilökohtaisesti, mobiilisovelluksesta tai verkkosivustolta seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Yhtiön liiketoiminnan toteuttaminen ja valvonta,
• Ostosten tekeminen verkkosivuston/mobiilisovellusten kautta ja tapahtuman suorittajan henkilöllisyystietojen vahvistaminen,
• Toteuttaa yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Tietoturvaprosessien toteuttaminen,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

lailliset tapahtumatietosi; Se kerätään ja käsitellään automaattisesti sähköisesti sinulta henkilökohtaisesti, mobiilisovelluksesta ja verkkosivustolta seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Yhtiön liiketoiminnan toteuttaminen ja valvonta,
• Toteuttaa yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Arvioimme tuotteitamme ja palveluitamme koskevia pyyntöjäsi, valituksiasi ja ehdotuksiasi,
• Tietoturvaprosessien toteuttaminen,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Lakiasioiden seuranta ja hoitaminen,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

Äänitallennetietosi; Jos otat yhteyttä puhelinkeskukseen, se kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten.

• Sopimuksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessien toteuttaminen,
• Viestintätoimintojen toteuttaminen,
• Toteuttaa yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Tiedottaminen ja tarvittavien tietojen toimittaminen alustamme kautta tehtyjen sopimusten ehdoista, nykytilasta ja päivityksistä etämyyntisopimuksen ja kuluttajansuojalain asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti,
• Arvioimme tuotteitamme ja palveluitamme koskevia pyyntöjäsi, valituksiasi ja ehdotuksiasi,
• Dinossi-alustan toiminnan turvallisuuden varmistaminen,
• Varmistaa, että toiminta tapahtuu lainsäädännön mukaisesti,
• Lakiasioiden seuranta ja hoitaminen,
• Tietojen antaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja organisaatioille.

3- Mikä on laillinen syy henkilötietojesi käsittelyyn?

Dinossi, "Mitä henkilötietojasi Dinossi käsittelee?" Otsikon alla olevia henkilötietojasi käsitellään edellä mainittuihin tarkoituksiin perustuen KVKK:n 5, 8 ja 9 §:ssä määriteltyihin ja alla mainittuihin lainmukaisuussyihin.

• Oikeudellisen syyn perusteella, että se on selvästi määrätty yhtiöömme sovellettavassa lainsäädännössä, erityisesti laissa sähköisen kaupankäynnin asetuksesta nro 6563, Turkin kauppalaissa nro 6102, Turkin rikoslaissa nro 5237 ja kuluttajansuojalaki nro 6502; Lainsäädännöstä johtuvien velvoitteidemme täyttäminen, erityisesti yritysalustalla tapahtuvan toiminnan turvallisuuden varmistamiseen tähtäävä toiminta, tietoturvaprosessien toteuttaminen, toiminnan lainmukainen toteuttaminen,
• Perustuu oikeudelliseen syystä, miksi henkilötietojasi on tarpeen käsitellä, edellyttäen, että se liittyy suoraan sopimuksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon; Alustallamme tehtyjen sopimusten solmiminen kuluttajansuojalain asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti, kuten etämyyntisopimukset, ostojenne toteuttaminen, yrityksen liiketoiminnan suorittaminen ja tilintarkastus, seuranta toimitusprosessit, vastaaminen tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviin pyyntöihisi, valituksiin ja ehdotuksiin, talous- ja kirjanpitoprosessien toteuttamiseen ja tarkastukseen, viestintätoimintojen toteuttamiseen,
• Perustuu lakiin, jonka mukaan yrityksemme on lainmukaisten velvoitteidensa täyttäminen; Yhtiömme alaisen ja/tai toimivaltaisten viranomaisten julkaiseman johdettuun lainsäädäntöön sisältyvissä päätöksissä, ohjeissa ja ohjeissa määriteltyjen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, erityisesti etäsopimusmääräys ja sähköisen palvelun palveluntarjoajia ja välittäjäpalveluntarjoajia koskeva asetus. Kauppa ja tiedottaminen valtuutetuille henkilöille, laitoksille ja järjestöille Lainmukaisen toiminnan varmistaminen, lakiasioiden seuranta ja hoitaminen, talous- ja kirjanpitoasioiden hoitaminen,
• Perustuu siihen oikeudelliseen perusteeseen, että tietojen käsittely on pakollista oikeuden perustamiseksi, harjoittamiseksi tai suojaamiseksi; Oikeudellisten ja riita-asioiden hoitaminen,
• Perustuu lakiin, jonka mukaan tietojen käsittely on pakollista yrityksemme oikeutettujen etujen vuoksi edellyttäen, että se ei loukkaa perusoikeuksia ja -vapauksia; Toteuttaaksemme yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää toimintaa,
• Laillisen syyn perusteella, että sinulla on nimenomainen suostumus; Henkilötietojen siirto ulkomaille.

4- Kenelle ja mistä syystä Dinossi siirtää henkilötietojasi?

Yrityksemme huolehtii henkilötietojesi käsittelystä "tarve tietää" ja "tarve käyttää" -periaatteiden mukaisesti, varmistaen tarvittavan tiedon minimoinnin sekä ryhtymällä tarvittaviin teknisiin ja hallinnollisiin turvatoimiin. Koska liiketoiminnan harjoittaminen tai valvonta, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja digitaalisten infrastruktuurien toiminta edellyttävät jatkuvaa tiedonkulkua eri sidosryhmien kanssa, meidän on siirrettävä käsittelemämme henkilötiedot kolmansille osapuolille tiettyjä tarkoituksia varten. Lisäksi on erittäin tärkeää, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajan tasalla, jotta voimme täyttää sopimus- ja lakisääteiset velvoitteemme täysin ja asianmukaisesti. Tätä varten meidän on tehtävä yhteistyötä erilaisten liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Henkilötietosi, markkinapaikkatoiminnan toteuttaminen, tilaamiesi tuotteiden toimitusprosessien suorittaminen, prosessejasi koskevien avun ja tukipyyntöjesi hallinta, kokemuksesi ja tyytyväisyytesi lisäämiseen tähtäävien toimien toteuttaminen, kehitys- ja tehostamistoimien suorittaminen yrityksemme tarjoamia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat sinulle paremman ostokokemuksen ja tarvittavassa laajuudessa ensisijaisesti tyytyväisyyttäsi lisäävien toimintojen suorittamiseen, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, tietoturvan varmistamiseen, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen ja rajoittuen tämän tietotekstin toisessa artiklassa määriteltyihin tarkoituksiin:

Oikeudellisten syiden perusteella, että yhtiöämme koskevassa lainsäädännössä on selkeästi määrätty, että se on pakollista sen laillisen velvoitteen täyttämiseksi ja että se on välttämätöntä sopimuksen solmimisen tai täytäntöönpanon kannalta;

• tuotteen myyjän ja palveluntarjoajan kanssa ostoprosessien suorittamiseksi,
• Logistiikan suorittamiseksi ja toimitusprosessien seuraamiseksi sinä ja/tai henkilö, jonka puolesta tuote toimitetaan, jaetaan ostetun tuotteen myyjän, rahtiyritysten ja yksityisten kuriirien kanssa,
• Liikekumppaneidemme, ostetun tuotteen myyjän, konsulttien ja palveluntarjoajien, pankkien, talousneuvojien kanssa laskutusprosessien suorittamiseksi,
• Liikekumppaneiden ja muiden palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat puhelinpalveluita tavaroiden ja palveluiden myyntiin sekä myynnin jälkeisten tukipalvelujen tarjoamiseen,
• Liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat palveluita laadunvalvonnan, valitustenhallinnan ja palvelujen riskianalyysin alalla,
• Asianmukaisten liikekumppaneiden, konsulttien ja palveluntarjoajien, pankkien ja talousneuvojien kanssa talous- ja kirjanpitoprosessien hallintaan, riskien havaitsemiseen ja arviointiin sekä petosten ehkäisyyn,
• E-laskun liikekumppanin kanssa lähettää asiakkaan e-lasku sähköisesti; Rahti- ja kuriiriyhtiöiden, liikekumppaneiden kanssa, jotka tarjoavat yksityisiä integraattoreita, riippumatonta auditointia, tulli-, talousneuvonta-/kirjanpitopalveluita fyysisten sopimusten tai laskujen toimittamiseksi,
• Verovirastojen kanssa verovelvoitteiden täyttämiseksi ja Turkin tasavallan valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa laskujen ja perintäkuittien jakamiseksi verotarkastusten aikana,
• Liikekumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat, operoivat tai tarjoavat palveluja IT-infrastruktuurillemme,
• Liikekumppaneidemme kanssa, jotka tarjoavat palveluita riskienhallinnan ja taloudellisen raportoinnin prosessien alalla,

Oikeudellisten syiden perusteella, että tietojenkäsittely on pakollista oikeuden perustamiseksi, käyttämiseksi tai suojaamiseksi, että se on selkeästi määrätty yhtiöämme koskevassa lainsäädännössä ja että se on pakollista sen laillisen velvoitteen täyttämiseksi;

• Lakimiesten, tilintarkastajien, digitaalisten oikeuslääketieteen asiantuntijoiden, kyberturvallisuuskonsulttien, verokonsulttien ja muiden kolmansien osapuolten ja liikekumppaneiden kanssa, joilta saamme konsultointia ja palveluita lakisääteisten velvoitteiden puitteissa,
• Valtuutettujen julkisten laitosten ja organisaatioiden, kuten sääntely- ja valvontalaitosten, tuomioistuinten ja täytäntöönpanovirastojen kanssa,
• Se voidaan jakaa muiden julkisten laitosten tai organisaatioiden kanssa, joilla on oikeus pyytää henkilötietojasi, kotimaisille ja/tai ulkomaisille tytäryhtiöillemme, tavarantoimittajillemme, liikekumppaneillemme, sopimuspankeille ja kolmansille osapuolille, joilta ostamme tuotteita tai palveluita.

MITEN Dinossi SUOJAA HENKILÖTIEDOTSI?

Dinossin kanssa jaetut henkilötiedot ovat Dinossin valvonnassa ja hallinnassa. Dinossi on ottanut rekisterinpitäjänä vastuun tarvittavan organisaation perustamisesta sekä teknisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja mukauttamisesta tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. olla tietoinen velvollisuudestamme tässä suhteessa;

• Läpäisytestejä suoritetaan määräajoin kansainvälisten ja kansallisten tietosuojastandardien mukaisesti.
• Sivuston, mobiilisivuston ja mobiilisovelluksen kautta Dinossille välittämäsi henkilötietosi on suojattu SSL-tekniikalla (Secure Sockets Layer).
• Henkilötietojen käsittelytoimista tehdään säännöllisesti riskianalyysejä ja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi.
• Pääsy- ja valtuutusvalvonta toteutetaan estämään luvaton pääsy henkilötietoihin.
• Tässä yhteydessä haluamme ilmoittaa, että päivitämme aina tietojenkäsittelykäytäntömme.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEEN LIITTYVÄT OIKEUTESI

Ottamalla yhteyttä yritykseemme tämän tietotekstin "Ota yhteyttä oikeuksiisi ja pyyntöihisi" -osiossa olevilla tavoilla,

• oppia, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei,
• Tietojen pyytäminen siitä, onko se käsitelty,
• oppia henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja siitä, käytetäänkö niitä aiottuun tarkoitukseen,
• tietää kolmannet osapuolet, joille se siirretään kotimaassa tai ulkomaille,
• Pyydä henkilötietojen oikaisua, jos ne ovat epätäydellisiä tai niitä on käsitelty virheellisesti,
• Pyydä henkilötietojesi poistamista tai tuhoamista KVKK:ssa määrättyjen ehtojen puitteissa,
• Pyydä, että oikeutesi mukaisesti suoritetuista liiketoimista edellä mainittujen korjaamisen, poistamisen ja tuhoamisen muodossa ilmoitetaan kolmansille osapuolille, joille henkilötietoja on siirretty,
• vastustaa sinua vastaan saatavan tuloksen syntymistä analysoimalla käsiteltyjä henkilötietojasi yksinomaan automaattisilla järjestelmillä,
• Jos sinulle aiheutuu vahinkoa henkilötietojesi lainsäädännön vastaisesta käsittelystä, sinulla on oikeus vaatia korvausta vahingostasi.

OTA YHTEYTTÄ OIKEUSSI JA PYYNNÖSISI

Voit lähettää henkilötietojasi koskevat kysymyksesi ja pyyntösi Rekisterinpitäjälle Hakemusmenettelyjä ja -periaatteita koskevan tiedonannon ehtojen mukaisesti laaditulla hakemuksella tai "Dinossi Technology Limited Company -hakemuslomakkeella" seuraavilla tavoilla. Hakemuslomakkeeseen pääset tästä.

Hakemusmenetelmä Osoite hakemuksen lähettämiseen
Henkilökohtainen kirjallinen hakemus Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi No138/2 Kadıköy/İstanbul 
Rekisteröity sähköposti (KEP) allekirjoittamalla suojatulla sähköisellä allekirjoituksella tai mobiiliallekirjoituksella dino@dinossi.com
Yrityksellemme aiemmin ilmoittamastasi ja järjestelmään rekisteröityneestä sähköpostiosoitteesta dino@dinossi.com

*Henkilökohtaisen kirjallisen hakemuksen kautta hakevien henkilöiden tulee toimittaa henkilöllisyytensä todistavat asiakirjat. Tässä yhteydessä pyydämme ystävällisesti, että vain henkilötodistuksen valokopion etupuoli (ilman veriryhmä- ja uskontoosiota) toimitetaan hakemuslomakkeen kanssa osoitteeseen Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi No138/2 Kadıköy/İstanbul.

**Pyydämme ystävällisesti, että hakemuslomakkeen ilmoituskuoreen tai sähköpostin aiheriville kirjoitetaan "Henkilötietosuojalakiin liittyvä pyyntö".

Jos lähetät henkilötietojen omistajina oikeuksiasi koskevia pyyntösi Dinossille, Dinossi viimeistelee pyyntösi maksutta viimeistään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa. Jos hakemukseesi vastaaminen kuitenkin vaatii lain mukaan kustannuksia, Dinossi voi periä henkilötietosuojalautakunnan määräämän maksun.

TIETOJA TIETOTEKSTISTÄ

Dinossi pidättää oikeuden päivittää tätä henkilötietojen suojaa koskevaa lausuntoa milloin tahansa voimassa olevaan lainsäädäntöön mahdollisesti tehtävien muutosten puitteissa.

Päivitetty: 21.12.2021

Ostosteema

Osta Motta nyt ja tehdä kaikesta helpompaa

Raporttikortin lahja Kampanja!

Odottamasi Dinossi-annoskampanja on alkanut.

%10
Lisää alennuskuponki kaikkiin alennuksiin!
Koodi: 92HC63
Voimassa 04. - 14. kesäkuuta.
Luokat 0 Toivelista 0 Vertailla Tili

Siparişini Öylece Bırakıyordun Dimi :)

Alışverişini tamamladığını fark ettik. :( Bu duruma üzüldük. Senin için güzel bir süprizimiz olabilir, istersen aşağıya mail adresini yaz ve gönder bir kaç dakika sonra mail kutunu kontrol et, sepetindeki ürünler için sana sevimli hediyemizi bekle deriz :=)
Ostoskärry (0)

Laukkusi on tyhjä

Älä jää paitsi mahtavista tarjouksista! Aloita ostokset tai kirjaudu sisään nähdäksesi lisätyt tuotteet.

Osta Uutta Kirjaudu sisään
Päävalikko
Osta kategorioiden mukaan Näytä kaikki