VERDUIDELIJKINGSTEKST OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als Dinossi Teknoloji Limited Company ("Dinossi" of "Bedrijf"), de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een van onze topprioriteiten. In deze context willen wij u informeren over uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze verplichting tot openbaarmaking die voortvloeit uit artikel 10 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 ("KVKK"). Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie die uw identiteit specifiek of identificeerbaar maakt. Uw persoonsgegevens die door Dinossi worden verwerkt, de doeleinden van hun verwerking, de ontvangersgroepen waaraan ze kunnen worden doorgegeven, de wijze van verzameling, de wettelijke reden en uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens in kwestie worden hieronder vermeld.

A- ONZE LEDEN

1- Welke persoonsgegevens worden door Dinossi verwerkt?

Personen die inloggen op de website of de applicatie geïnstalleerd op mobiele apparaten door de lidmaatschapsvoorwaarden op het Dinossi-platform te aanvaarden en de producten op het platform volgen en/of kopen, worden gedefinieerd als "Lid". Als u lid wordt van het Dinossi-platform, kunnen uw volgende persoonsgegevens worden verwerkt.

- Uw identiteitsgegevens: uw naam, achternaam, geslacht en leeftijdsgegevens, Turks ID-nummer (alleen verwerkt in overeenstemming met de wetgeving als u bepaalde productgroepen koopt).
- Uw contactgegevens: mobiel telefoonnummer, afleveradres, e-mailadres,
- Uw klanttransactiegegevens: uw bestel- en facturatiegegevens, informatie over levertransacties, informatie over de transactiegeschiedenis van uw aankopen, informatie over verzoeken en klachten, informatie die u persoonlijk deelt in uw opmerkingen en vragen in het geval u opmerkingen maakt en/of vragen stelt over de producten op het platform, informatie over de inhoud van gesprekken met de Dinossi-assistent via het chatkanaal,
- Informatie over de beveiliging van uw transactie: IP adres informatie, wachtwoord en wachtwoord informatie, cookie informatie,
- Uw juridische actie informatie: informatie in correspondentie met bevoegde personen, instellingen en organisaties, informatie in rechtszaken en executiedossiers, uw juridische informatie aanvraag informatie,
- Uw auditieve opname-informatie: Uw stemopname bij een oproep aan het callcenter.

2- Wat zijn de doeleinden en verzamelmethoden van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw identiteit, contact- en klanttransactiegegevens; In het kader van onze contractuele relatie worden deze automatisch verzameld en verwerkt van u persoonlijk, elektronisch vanuit de mobiele applicatie of website voor de volgende doeleinden.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Uitvoering van en toezicht op financiële en boekhoudkundige processen,
- Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten,
- Uitvoering van factureringsprocessen,
- Uitvoeren van logistiek, vrachtactiviteiten en opvolgen van leveringsprocessen,
- Realisatie van aankooptransacties via de website/mobiele toepassingen en bevestiging van de identiteitsgegevens van de persoon die de transactie verricht,
- In geval van uw uitdrukkelijke toestemming, om deze te kunnen gebruiken in verschillende marketing- en reclameactiviteiten, om u een betere winkelervaring te bieden en activiteiten uit te voeren om uw tevredenheid te vergroten, met name om u producten aan te bieden die overeenstemmen met uw voorkeuren,
- Om de klantentevredenheid te verhogen, om onze klanten die op het platform winkelen te kunnen herkennen en te gebruiken bij de analyse van de klantomgeving, om activiteiten uit te voeren om de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren,
- Het uitvoeren van strategische analyse studies,
- Het uitvoeren van communicatieactiviteiten,
- Producten aanbieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, rekening houdend met uw interesses,
- Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, de huidige status en updates van de op ons platform gesloten contracten op grond van de relevante artikelen van de verkoopovereenkomst op afstand en de wet op de consumentenbescherming,
- In geval van uw uitdrukkelijke toestemming, om u te informeren over ontwikkelingen, mogelijkheden en innovaties bij Dinossi,
- Het uitvoeren van activiteiten om onze klanten te herkennen die winkelen op de website en/of mobiele applicaties, om te gebruiken in de analyse van de klantomgeving, en in dit kader het uitvoeren van enquêtes in de elektronische omgeving en/of fysieke omgeving via gecontracteerde instellingen,
- Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
- Ervoor zorgen dat u informatie krijgt over de producten,
- Verrichten van service na verkoop voor goederen en diensten,
- Uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Follow-up en uitvoering van juridische zaken,
- Informatie verstrekken aan bevoegde personen, openbare instellingen en organisaties.

Uw transactie veiligheidsinformatie; In het kader van onze contractuele relatie wordt deze automatisch van u persoonlijk, elektronisch verzameld en verwerkt vanaf de mobiele applicatie of website voor de volgende doeleinden.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten,
- Realisatie van aankooptransacties via de website/mobiele toepassingen en bevestiging van de identiteitsgegevens van de persoon die de transactie verricht,
- In geval van uw uitdrukkelijke toestemming, om deze te kunnen gebruiken in verschillende marketing- en reclameactiviteiten, om u een betere winkelervaring te bieden en activiteiten uit te voeren om uw tevredenheid te vergroten, met name om u producten aan te bieden die overeenstemmen met uw voorkeuren,
- Om de klantentevredenheid te verhogen, om onze klanten die op het platform winkelen te kunnen herkennen en te gebruiken bij de analyse van de klantomgeving, om activiteiten uit te voeren om de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren,
- Uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw wettelijke transactie informatie; In het kader van onze contractuele relatie wordt deze automatisch van u persoonlijk, mobiele applicatie, website elektronisch verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten,
- Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
- Uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Follow-up en uitvoering van juridische zaken,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw auditieve opnamegegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden wanneer u contact opneemt met het callcenter.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Het uitvoeren van communicatieactiviteiten,
- Het uitvoeren van activiteiten om u een betere winkelervaring te bieden en uw tevredenheid te vergroten, met name de uitvoering van campagnes, waarbij u producten worden aangeboden die geschikt zijn voor uw voorkeuren,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die onze Vennootschap aanbiedt,
- Producten aanbieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, rekening houdend met uw interesses,
- Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, de huidige status en updates van de op ons platform gesloten contracten op grond van de relevante artikelen van de verkoopovereenkomst op afstand en de wet op de consumentenbescherming,
- In geval van uw uitdrukkelijke toestemming, om u te informeren over ontwikkelingen, mogelijkheden en innovaties bij Dinossi,
- Het uitvoeren van activiteiten om onze klanten te herkennen die winkelen op de website en/of mobiele applicaties, om te gebruiken in de analyse van de klantomgeving, en in dit kader het uitvoeren van enquêtes in de elektronische omgeving en/of fysieke omgeving via gecontracteerde instellingen,
- Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Follow-up en uitvoering van juridische zaken,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

3- Wat is de wettelijke reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dinossi verwerkt uw persoonsgegevens onder het kopje "Welke van uw persoonsgegevens worden door Dinossi verwerkt?" voor de hierboven beschreven doeleinden, op basis van de redenen voor de naleving van de wet die in de artikelen 5, 8 en 9 van de KVKK staan en hieronder worden uiteengezet.

- 6563 Wet op de regulering van de elektronische handel, Turks Wetboek van Koophandel nr. 6102, Turks Wetboek van Strafrecht nr. 5237 en Wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument, op basis van de juridische reden dat dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan onze onderneming is onderworpen, met name de Wet op de regulering van de elektronische handel, Turks Wetboek van Koophandel nr. 6102, Turks Wetboek van Strafrecht nr. 5237 en Wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument; nakoming van onze verplichtingen die uit de wetgeving voortvloeien, met name de activiteiten om de veiligheid van de activiteiten op het bedrijfsplatform te waarborgen, om informatiebeveiligingsprocessen uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Op basis van de wettelijke reden dat het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken, op voorwaarde dat dit rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst; uitvoering van de activiteiten voor de totstandkoming van overeenkomsten die op ons platform zijn gesloten onder de relevante artikelen van de wet op de consumentenbescherming, zoals verkoop op afstand, uitvoering van activiteiten voor de realisatie van uw aankooptransacties, uitvoering van en toezicht op de zakelijke activiteiten van het bedrijf, follow-up van leveringsprocessen, evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten, uitvoering van en toezicht op financiële en boekhoudkundige processen, uitvoering van communicatieactiviteiten,
- Gebaseerd op de wettelijke reden dat het voor onze Onderneming verplicht is haar wettelijke verplichtingen na te komen; nakoming van de wettelijke verplichtingen gespecificeerd in de afgeleide wetgeving waaraan onze Onderneming is onderworpen en/of in de besluiten, richtsnoeren en gidsen gepubliceerd door de bevoegde autoriteiten, met name de Verordening inzake op afstand gesloten overeenkomsten en de Verordening inzake dienstverleners en tussenpersonen in de elektronische handel, het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties, ervoor zorgen dat de activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving, opvolging en uitvoering van juridische zaken, uitvoering van financiële en boekhoudkundige zaken,
- Op basis van de wettelijke reden dat gegevensverwerking verplicht is voor de vestiging, uitoefening of bescherming van een recht; uitvoering van juridische en proceszaken,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten, op basis van de wettelijke reden dat gegevensverwerking verplicht is voor de legitieme belangen van ons bedrijf, mits dit de fundamentele rechten en vrijheden niet schaadt,
- Op basis van de wettelijke reden van uw uitdrukkelijke toestemming; overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland.

4- Aan wie en om welke redenen geeft Dinossi uw persoonsgegevens door?

Ons bedrijf zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de beginselen van "need to know" en "need to use", door te zorgen voor de nodige gegevensminimalisering en door de nodige technische en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen. Aangezien de uitvoering van of het toezicht op bedrijfsactiviteiten, het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en de exploitatie van digitale infrastructuren een continue gegevensstroom met verschillende belanghebbenden vereisen, zijn wij verplicht de persoonsgegevens die wij verwerken voor bepaalde doeleinden aan derden door te geven. Daarnaast is het van groot belang dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel zijn, zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen volledig en naar behoren kunnen nakomen. Hiervoor moeten wij samenwerken met verschillende zakenpartners en dienstverleners.

Uw persoonsgegevens, uitvoering van de marktplaatswerking, uitvoering van de leveringsprocessen van de door u bestelde producten, beheer van uw verzoeken om hulp en ondersteuning voor uw processen, uitvoering van activiteiten om uw ervaring en tevredenheid te vergroten, uitvoering van activiteiten om de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren, u een betere winkelervaring te bieden en activiteiten uit te voeren om uw tevredenheid te vergroten, het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, het waarborgen van de informatiebeveiliging, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en voor zover nodig beperkt tot de in het tweede artikel van deze verduidelijkingstekst genoemde doeleinden:

Op basis van de wettelijke redenen dat het duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan onze Vennootschap is onderworpen en dat het verplicht is voor de nakoming van haar wettelijke verplichting, en dat het noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van het contract;

- Met de verkoper van het product en de dienstverlener voor het uitvoeren van inkoopprocessen,
- Om logistieke activiteiten uit te voeren en de leveringsprocessen op te volgen, worden de gegevens van u en/of de persoon in wiens naam het product wordt geleverd bij de verkoper van het gekochte product, vrachtbedrijven en privé-koeriers verzameld,
- Met onze zakelijke partners, de verkoper van het gekochte product, onze adviseurs en dienstverleners, banken, financiële adviseurs om factureringsprocessen uit te voeren,
- Met zakelijke partners en andere dienstverleners die callcenterdiensten aanbieden voor de levering van diensten op het gebied van verkoop en ondersteuning na verkoop,
- Met zakelijke partners en dienstverleners die diensten aanbieden op het gebied van kwaliteitscontrole, klachtenbeheer en risicoanalyse van diensten,
- Met onze relevante zakelijke partners, consultants en dienstverleners, banken, financiële adviseurs voor het beheer van financiële en boekhoudkundige processen, de identificatie en beoordeling van risico's en de preventie van fraude,
- Met de e-factuur zakenpartner om de e-factuur elektronisch naar de klant te sturen; met vracht- en koeriersbedrijven, private integrator, onafhankelijke audit, douane, financieel adviseur / boekhoudkundige dienstverleners voor fysieke contract- of factuurlevering,
- Met belastingkantoren voor de nakoming van belastingverplichtingen, met de autoriteiten van het ministerie van Financiën van de Republiek Turkije voor facturen en inningsbewijzen bij belastingcontroles,
- Onze zakelijke partners en dienstverleners die onze IT-infrastructuur leveren, beheren of diensten verlenen,
- Met onze zakelijke partners die diensten verlenen op het gebied van risicobeheer en financiële verslagleggingsprocessen,

Op basis van de wettelijke redenen dat de gegevensverwerking verplicht is voor de vestiging, uitoefening of bescherming van een recht, dat dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen en dat dit verplicht is voor de nakoming van zijn wettelijke verplichting;

- Advocaten, accountants, forensische IT-deskundigen, cyberbeveiligingsadviseurs, belastingadviseurs en andere derden en zakenpartners van wie wij advies en diensten ontvangen in het kader van de vervulling van wettelijke verplichtingen,
- Regelgevende en toezichthoudende instanties en bevoegde openbare instellingen en organisaties zoals rechtbanken en handhavingsinstanties,
- Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere overheidsinstellingen of organisaties die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens op te vragen, onze gelieerde ondernemingen in binnen- en/of buitenland, onze leveranciers, onze zakenpartners, banken waarmee wij een contract hebben gesloten en derden van wie wij producten of diensten ontvangen.

B- GASTLEDEN

1- Welke persoonsgegevens worden door Dinossi verwerkt?

Mensen die producten volgen en/of kopen op het platform zonder lid te zijn van het Dinossi-platform worden gedefinieerd als "Gastlid". Tijdens uw gebruik van het Dinossi-platform als gastlid en tijdens het winkelen worden uw onderstaande persoonsgegevens verwerkt.

- Uw identificatiegegevens: uw naam, achternaam,
- Uw contactgegevens: mobiel telefoonnummer, afleveradres, e-mailadres,
- Uw Customer Transaction Information: order en informatie, factuur informatie, levering transactie informatie, transactie geschiedenis informatie over uw aankopen, verzoek en klacht informatie,
- Informatie over de veiligheid van uw transactie: IP adres informatie, cookie informatie,
- Uw juridische actie informatie: informatie in correspondentie met bevoegde personen, instellingen en organisaties, informatie in rechtszaken en executiedossiers, uw juridische informatie aanvraag informatie,
- Informatie over audio-opnames: Als u contact opneemt met het callcenter, zorg dan voor een audio-opname.

2- Wat zijn de doeleinden en verzamelmethoden van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw identiteit, contact- en klanttransactiegegevens worden automatisch verzameld en verwerkt van u persoonlijk, elektronisch vanaf de mobiele applicatie of website voor de volgende doeleinden.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Uitvoering van en toezicht op financiële en boekhoudkundige processen,
- Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten,
- Uitvoering van logistieke activiteiten en follow-up van leveringsprocessen,
- Realisatie van aankooptransacties via de website/mobiele toepassingen en bevestiging van de identiteitsgegevens van de koper,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die onze Vennootschap aanbiedt,
- Het uitvoeren van strategische analyse studies,
- Het uitvoeren van communicatieactiviteiten,
- Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, de huidige status en updates van de contracten die op ons platform zijn gesloten onder de relevante artikelen van het verkoopcontract op afstand en de wet op de consumentenbescherming, waarbij de lidmaatschapsovereenkomst wordt opgesteld,
- Evaluatie van verzoeken, klachten en suggesties betreffende onze producten en diensten,
- Verrichten van service na verkoop voor goederen en diensten,
- Uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Follow-up en uitvoering van juridische zaken,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw transactie beveiligingsinformatie; Het wordt automatisch verzameld en verwerkt van u persoonlijk, elektronisch van de mobiele applicatie of website voor de volgende doeleinden.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten,
- Realisatie van aankooptransacties via de website/mobiele toepassingen en bevestiging van de identiteitsgegevens van de koper,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die onze Vennootschap aanbiedt,
- Uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw legale transactie informatie; Het wordt verzameld en automatisch verwerkt van u persoonlijk, mobiele applicatie, website in elektronische omgeving voor de volgende doeleinden.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die onze Vennootschap aanbiedt,
- Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
- Uitvoering van informatiebeveiligingsprocessen,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Follow-up en uitvoering van juridische zaken,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw auditieve opnamegegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden wanneer u contact opneemt met het callcenter.

- Uitvoering van processen voor de opstelling en uitvoering van het contract,
- Het uitvoeren van communicatieactiviteiten,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die onze Vennootschap aanbiedt,
- Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, de huidige status en updates van de op ons platform gesloten contracten op grond van de relevante artikelen van de verkoopovereenkomst op afstand en de wet op de consumentenbescherming,
- Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
- Zorgen voor de veiligheid van de werkzaamheden met betrekking tot het Dinossi-platform,
- Ervoor zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Follow-up en uitvoering van juridische zaken,
- Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

3- Wat is de wettelijke reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dinossi verwerkt uw persoonsgegevens onder het kopje "Welke van uw persoonsgegevens worden door Dinossi verwerkt?" voor de hierboven beschreven doeleinden, op basis van de redenen voor de naleving van de wet die in de artikelen 5, 8 en 9 van de KVKK staan en hieronder worden uiteengezet.

- 6563 Wet op de regulering van de elektronische handel, Turks Wetboek van Koophandel nr. 6102, Turks Wetboek van Strafrecht nr. 5237, Turks Wetboek van Koophandel nr. 6102, Turks Wetboek van Strafrecht nr. 5237 en Wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument, op basis van de juridische reden dat dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan onze onderneming is onderworpen; nakoming van onze verplichtingen die uit de wetgeving voortvloeien, met name de activiteiten om de veiligheid van de activiteiten op het bedrijfsplatform te waarborgen, om informatiebeveiligingsprocessen uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de activiteiten in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd,
- Op basis van de wettelijke reden dat het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken, op voorwaarde dat dit rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst; uitvoering van de activiteiten voor de totstandkoming van overeenkomsten die op ons platform zijn gesloten onder de relevante artikelen van de wet op de consumentenbescherming, zoals verkoop op afstand, uitvoering van activiteiten voor de realisatie van uw aankooptransacties, uitvoering van en toezicht op de zakelijke activiteiten van het bedrijf, follow-up van leveringsprocessen, evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten, uitvoering van en toezicht op financiële en boekhoudkundige processen, uitvoering van communicatieactiviteiten,
- Gebaseerd op de wettelijke reden dat het voor onze Onderneming verplicht is haar wettelijke verplichtingen na te komen; nakoming van de wettelijke verplichtingen gespecificeerd in de afgeleide wetgeving waaraan onze Onderneming is onderworpen en/of in de besluiten, richtsnoeren en gidsen gepubliceerd door de bevoegde autoriteiten, met name de Verordening inzake op afstand gesloten overeenkomsten en de Verordening inzake dienstverleners en tussenpersonen in de elektronische handel, het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties, ervoor zorgen dat de activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving, opvolging en uitvoering van juridische zaken, uitvoering van financiële en boekhoudkundige zaken,
- Op basis van de wettelijke reden dat gegevensverwerking verplicht is voor de vestiging, uitoefening of bescherming van een recht; uitvoering van juridische en proceszaken,
- Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten, op basis van de wettelijke reden dat gegevensverwerking verplicht is voor de legitieme belangen van ons bedrijf, mits dit de fundamentele rechten en vrijheden niet schaadt,
- Op basis van de wettelijke reden van uw uitdrukkelijke toestemming; overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland.

4- Aan wie en om welke redenen geeft Dinossi uw persoonsgegevens door?

Ons bedrijf zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de beginselen van "need to know" en "need to use", door te zorgen voor de nodige gegevensminimalisering en door de nodige technische en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen. Aangezien de uitvoering van of het toezicht op bedrijfsactiviteiten, het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en de exploitatie van digitale infrastructuren een continue gegevensstroom met verschillende belanghebbenden vereisen, zijn wij verplicht de door ons verwerkte persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden aan derden door te geven. Daarnaast is het van groot belang dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel zijn, zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen volledig en naar behoren kunnen nakomen. Hiervoor moeten wij samenwerken met verschillende zakelijke partners en dienstverleners.

Uw persoonsgegevens, uitvoering van de marktplaatswerking, uitvoering van de leveringsprocessen van de door u bestelde producten, beheer van uw verzoeken om hulp en ondersteuning voor uw processen, uitvoering van activiteiten om uw ervaring en tevredenheid te vergroten, uitvoering van activiteiten om de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren, u een betere winkelervaring te bieden en activiteiten uit te voeren om uw tevredenheid te vergroten, het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, het waarborgen van de informatiebeveiliging, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en voor zover nodig beperkt tot de in het tweede artikel van deze verduidelijkingstekst genoemde doeleinden:

Op basis van de wettelijke redenen dat het duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan onze Vennootschap is onderworpen en dat het verplicht is voor de nakoming van haar wettelijke verplichting, en dat het noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van het contract;

- Met de verkoper van het product en de dienstverlener voor het uitvoeren van inkoopprocessen,
- Om logistieke activiteiten uit te voeren en de leveringsprocessen op te volgen, worden de gegevens van u en/of de persoon in wiens naam het product wordt geleverd bij de verkoper van het gekochte product, vrachtbedrijven en privé-koeriers verzameld,
- Met onze zakelijke partners, de verkoper van het gekochte product, onze adviseurs en dienstverleners, banken, financiële adviseurs om factureringsprocessen uit te voeren,
- Met zakelijke partners en andere dienstverleners die callcenterdiensten aanbieden voor de levering van diensten op het gebied van verkoop en ondersteuning na verkoop,
- Met zakelijke partners en dienstverleners die diensten aanbieden op het gebied van kwaliteitscontrole, klachtenbeheer en risicoanalyse van diensten,
- Met onze relevante zakelijke partners, consultants en dienstverleners, banken, financiële adviseurs voor het beheer van financiële en boekhoudkundige processen, de identificatie en beoordeling van risico's en de preventie van fraude,
- Met de e-factuur zakenpartner om de e-factuur elektronisch naar de klant te sturen; met vracht- en koeriersbedrijven, private integrator, onafhankelijke audit, douane, financieel adviseur / boekhoudkundige dienstverleners voor fysieke contract- of factuurlevering,
- Met belastingkantoren voor de nakoming van belastingverplichtingen, met de autoriteiten van het ministerie van Financiën van de Republiek Turkije voor facturen en inningsbewijzen bij belastingcontroles,
- Onze zakelijke partners en dienstverleners die onze IT-infrastructuur leveren, beheren of diensten verlenen,
- Met onze zakelijke partners die diensten verlenen op het gebied van risicobeheer en financiële verslagleggingsprocessen,

Op basis van de wettelijke redenen dat de gegevensverwerking verplicht is voor de vestiging, uitoefening of bescherming van een recht, dat dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen en dat dit verplicht is voor de nakoming van zijn wettelijke verplichting;

- Advocaten, accountants, forensische IT-deskundigen, cyberbeveiligingsadviseurs, belastingadviseurs en andere derden en zakenpartners van wie wij advies en diensten ontvangen in het kader van de vervulling van wettelijke verplichtingen,
- Regelgevende en toezichthoudende instanties en bevoegde openbare instellingen en organisaties zoals rechtbanken en handhavingsinstanties,
- Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere overheidsinstellingen of organisaties die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens op te vragen, onze gelieerde ondernemingen in binnen- en/of buitenland, onze leveranciers, onze zakenpartners, banken waarmee wij een contract hebben gesloten en derden van wie wij producten of diensten ontvangen.

HOE BESCHERMT Dinossi UW PERSOONSGEGEVENS?

De met Dinossi gedeelde persoonlijke gegevens staan onder toezicht en controle van Dinossi. Dinossi heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om als gegevensbeheerder de noodzakelijke organisatie op te zetten en technische maatregelen te nemen en aan te passen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie te beschermen in overeenstemming met de bepalingen van de relevante geldende wetgeving. Wij zijn ons bewust van onze verplichting in dit opzicht;

- Periodiek worden penetratietests uitgevoerd overeenkomstig de internationale en nationale technische normen inzake vertrouwelijkheid van gegevens.
- Uw persoonlijke gegevens die u aan Dinossi doorgeeft via de website, mobiele site en mobiele applicatie worden beschermd door middel van SSL-technologie (Secure Sockets Layer).
- Er worden regelmatig risicoanalyses uitgevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en er worden maatregelen genomen om de risico's te beperken.
- Toegangs- en autorisatiecontroles worden uitgevoerd om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
- In dit verband wijzen wij u erop dat wij ons beleid inzake gegevensverwerking steeds actualiseren.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Door een aanvraag in te dienen bij ons Bedrijf via de methoden gespecificeerd in het gedeelte "Contact voor uw rechten en verzoeken" van deze verduidelijkingstekst,

- Om te weten te komen of uw persoonsgegevens worden verwerkt,
- Indien verwerkt, om er informatie over te vragen,
- Om het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens te vernemen en te weten of ze in overeenstemming met het doel worden gebruikt,
- Het kennen van de derden aan wie het in binnen- of buitenland wordt overgedragen,
- Om correctie van persoonsgegevens te vragen in geval van onvolledige of onjuiste verwerking,
- Om de verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen in het kader van de voorwaarden bepaald in de KVKK,
- om derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven, in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen op grond van uw bovengenoemde rechten op rectificatie, verwijdering en vernietiging,
- bezwaar te maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen u door middel van analyse van uw verwerkte persoonsgegevens uitsluitend met geautomatiseerde systemen,
- U hebt het recht schadevergoeding te eisen indien u schade lijdt door de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de desbetreffende wetgeving.

CONTACT VOOR UW RECHTEN EN EISEN

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens indienen met een verzoekschrift dat wordt georganiseerd volgens de voorwaarden die zijn vermeld in het Communiqué over de procedures en beginselen voor het indienen van verzoeken bij de verantwoordelijke voor de verwerking of met het "Dinossi Teknoloji Limited Company Application Form". U kunt het aanvraagformulier hier openen.

Aanvraagmethode Aanvraagadres
Schriftelijke sollicitatie in persoon Çamlık Mahallesi Dinç Sokak No:2 Kat:1 Dinossi Plaza, Ümraniye, Istanbul
Aangetekende elektronische post (KEP) Ondertekend met beveiligde elektronische handtekening of mobiele handtekening dino@dinossi.com
dino@dinossi.com van uw eerder aan ons bedrijf gemelde en in het systeem geregistreerde e-mailadres

*Het is verplicht voor de Betrokkenen die zich voor "Schriftelijke sollicitaties in persoon" zullen aanmelden om documenten in te dienen waaruit hun identiteit blijkt. In dit verband verzoeken wij u alleen de voorzijde van de fotokopie van de identiteitskaart (zodat het gedeelte over bloedgroep en religie niet zichtbaar is) samen met het aanvraagformulier voor uw persoonlijke schriftelijke sollicitaties in te dienen bij Çamlık Mahallesi Dinç Sokak No:2 Kat:1 Dinossi Plaza, Ümraniye, Istanbul.

**Wij verzoeken u vriendelijk om in de kennisgevingsenveloppe van het sollicitatieformulier of in het onderwerpgedeelte van de e-mail te schrijven: "Verzoek inzake de bescherming van persoonsgegevens".

Indien u als eigenaar van persoonsgegevens uw verzoeken met betrekking tot uw rechten bij Dinossi indient, zal Dinossi uw verzoek uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen kosteloos afhandelen. Echter, als het antwoord op uw verzoek kosten met zich meebrengt in overeenstemming met de wetgeving, kan Dinossi een vergoeding vragen in het tarief bepaald door het College Bescherming Persoonsgegevens.

OVER DE VERDUIDELIJKINGSTEKST

Dinossi behoudt zich het recht voor om deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens op elk moment bij te werken in het kader van wijzigingen die kunnen worden aangebracht in de geldende wetgeving.

Bijgewerkte datum : 21/12/2021